FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

अ. न. मि. पदको सफल र बैपल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन

अ. हे. ब पदको सफल र बैपल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन

युवा उद्यमशिलताको लागी सूचना

करार सेवामा विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा

सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई जानकारी

छुट उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी