FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

तुलराम बुढा

Designation:

ईमेल: 
tularambudha89@gmail.com
फोन: 
९८६८३५५४४७
Section: 
वडा नं.७ सचिव

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल