FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

Police Chauki Nagma

प्रश्न: तिला गाउँपालिका लाई कसरि सम्पर्क गर्ने ?

उत्तर: तिला गाउँपालिकाको सम्पर्क नं :९७५८९०१२६६ मा फोन गरि सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

प्रश्न: गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक प्रकोप सहायता कसरि प्राप्त गर्ने?

उत्तर: प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का, सम्बन्धित वडाको सिफारिश सहित निवेदन दर्ता गर्ने, तोक लगाउने र स्थानीय तहले तोकिएको सहायता उपलब्ध गराउने छ ।

प्रश्न: गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो?

उत्तर: १) निवेदन दर्ता गर्ने २) तोक लगाउने ३) सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कार्यकारी अधिकृत

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल