FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

कमल घर्ती

फोन: 
९८५८३२०२११
Section: 
प्रशासन

लक्ष्मण बुढा

Image: 
फोन: 
९८५८०३०२०४
Section: 
प्रशासन

जग बहादुर बस्नेत

Image: 
ईमेल: 
jagbasnet93@gmail.com
फोन: 
९८५८३६६२६६
Section: 
प्रशासन

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल