FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आब्हान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

एम्वुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना

सौर्य सडक बत्ति जडान बारे सुचना

Karnali post  28 march 2018 मा प्रकाशित भएको सौर्य सडक बत्ति जडान बारे सुचना

दस्तावेज: 

मोटरसाइकल सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गाउँपालिकाको चालु आ.ब.२०७४।०७५ मा मोटरसाइकल सवारी साधन खरिद गनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पहिलो संसोधन २०६३) को दफा ८ को उपदफा ९  तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ चौथो संसोधन २०७३) को नियम ३१ ग बमोजिम त्यस्तो मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनिबाट बा सोको आधिकारीक बिक्रेताहरु बिचमा मात्र प्रतिस्

Invitation for Bids

 Tila Rural Municipality Rural Municipality Office invites electronics Technical and Financial bid from eligible bidders for the  Earthwork in Raralihi-Ghode Mahadev Section Road (Ch. 4+000Km to8+000Km) and Earthwork in Raralihi-Manechaur Section(Ch.

दस्तावेज: