FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

आयुर्वेद समुह विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

परिक्षार्थीलाई जानकारी सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

युवा उद्यमशिलता दरखास्त दिई छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची र तालिम सम्बन्धी सूचना।

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी