FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को योजना बैंक  

Body: 

 

आर्थिक वर्ष २०७४\७५ का लागि नेपाल सरकारको  वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान अन्तर्गत तिला गाउँपालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने रकम विनियोजनबाट सञ्‍चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त तिला गाउँपालिकालाई मध्यनजर गरी तय गरिएको योजनाहरुको सूचिकृत योजना बैंक देहाय बमोजिम रहेका छन्:

 

 1. एक घर एक बँगैचा कार्यक्रम
 2. सिमि ग्रेडिङ तथा संकलन केन्द्र स्थापना
 3. फलफुल तथा नर्शरी स्थापना
 4. मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेति कार्यक्रम
 5. वृक्षरोपण कार्यक्रम
 6. शौचालय निर्माण तथा धुँवारहित चुलो
 7. सार्वजनिक शौचालय निर्माण
 8. पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम
 9. लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम
 10. छुइ प्रथा न्युनीकरण कार्यक्रम
 11. जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका कार्यक्रमहरु
 12. जल उत्पन्न तथा जलाधार व्यवस्थापान कार्यक्रम
 13. जलविद्युत तथा वायु उर्जा सम्बन्धि कार्यक्रम
 14. स्वरोजगार तथा सिप विकासका कार्यक्रमहरु
 15. क्षमता अभिवृद्विका कार्यक्रमहरु
 16. महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री कार्यक्रमहरु
 17. स्वास्थ्य सेवा सुधारका कार्यक्रमहरु
 18. विद्यालय सहयोग तथा सुधार कार्यक्रम
 19. सिचाँई तथा खानेपानि सम्बन्धि कार्यक्रम
 20. वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम
 21. कला,साहित्य संस्कृति संवर्द्वन सम्बन्धि कार्यक्रम

 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Show in slider: 
0