FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

Pages