FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गणक आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

आयुर्वेद समुह विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

परिक्षार्थीलाई जानकारी सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

Pages