FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

तुलराम बुढा

Designation:

ईमेल: 
tularambudha89@gmail.com
फोन: 
९८६८३५५४४७
Section: 
वडा नं.७ सचिव

सुपारी देवी भट्टराई

ईमेल: 
suparidevibhattarai@gmail.com
फोन: 
९८४८३०५४००
Section: 
भेटेरिनरी

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सुचना

कर्मचारी करार पद पुर्ति सम्बन्धि सुचना

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल