FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

रोजगार संयोजकको परीक्षाको सुचना प्रकाशन ।

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरीएको ।

स्टाफनर्स र कार्यालय सहयोगीको परीक्षाको सुचना प्रकाशन ।

सहायक स्तर पाचौै स्टाफनर्सको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

लघु उद्यम सहजकर्ता करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल