FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

स्टाफनर्स र कार्यालय सहयोगीको परीक्षाको सुचना प्रकाशन ।

सहायक स्तर पाचौै स्टाफनर्सको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

लघु उद्यम सहजकर्ता करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

क्याटलग ,ब्रोसर विधिबाटा सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दि प्रस्ताव आबह्वानको सुचना ।

सहजकर्ता आवेदन फारम

दस्तावेज: 

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल