FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

स्टाफ नर्सको नतिजा प्रकाशन गरिएको

स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीहरुको परीक्षा मिति संसोधन गरिएको ।

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरीएको ।

कार्यालय सहयोगी उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरीएको ।

रोजगार संयोजकको परीक्षाको सुचना प्रकाशन ।

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरीएको ।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल