FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

रोजगार संयोजकको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको

कार्यालय सहयोगीको नतिजा प्रकाशन गरिएको

स्टाफ नर्सको नतिजा प्रकाशन गरिएको

स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीहरुको परीक्षा मिति संसोधन गरिएको ।

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरीएको ।

कार्यालय सहयोगी उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरीएको ।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल