FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

एम्वुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना

आ व २०७७/७८ को वार्षिक निति कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

कमल घर्ती

फोन: 
९८५८३२०२११
Section: 
प्रशासन

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कार्यकारी अधिकृत

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल