FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

युवा उद्यमशिलता दरखास्त दिई छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची र तालिम सम्बन्धी सूचना।

अ. न. मि. पदको सफल र बैपल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन

अ. हे. ब पदको सफल र बैपल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन

युवा उद्यमशिलताको लागी सूचना

करार सेवामा विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा

सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई जानकारी

Pages