FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मौजुदा सुचि दर्ताको सूचना

दस्तावेज: 

पहाडी भिरालो जमिनमा बस्ती भएकाहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु

चटयाङ्गबाट हुने जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपाय

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

भकारो सुधार सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का TILA/NCB/MINI-Hydro-075/76-01 को सम्झौता गर्न आउने वारे

Pages