FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा

सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई जानकारी

छुट उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

परिक्षा मिति तोकिएको सूचना प्रकाशन

उम्मेदवारहरु (अनमि) को सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

उम्मेदवारहरु (अ हे ब)को सूची प्रकाशन

दस्तावेज: 

Pages