FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पहाडी भिरालो जमिनमा बस्ती भएकाहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु

चटयाङ्गबाट हुने जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपाय

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

भकारो सुधार सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का TILA/NCB/MINI-Hydro-075/76-01 को सम्झौता गर्न आउने वारे

कूषि विषयको सूचना

तिला गाउँपालिकामा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिमा बिधिवत दर्ता भै आएका कृषि समूह, कृषि सहकारी, उद्यमीले आ–आफ्नो समुहको निर्णय गरि कुन बिषय अन्र्तगत प्रस्तावना पेश गर्ने होे । सो को निर्धारीत ढाँचा अनुुसूची–१ अनुसारको फारम भरी यो सूचना प्रका

Pages