FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार संयोजकको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको

कार्यालय सहयोगीको नतिजा प्रकाशन गरिएको

स्टाफ नर्सको नतिजा प्रकाशन गरिएको

स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीहरुको परीक्षा मिति संसोधन गरिएको ।

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरीएको ।

कार्यालय सहयोगी उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरीएको ।

Pages