FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

व्यक्तिगत श्रम स्वकृती तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना !!!

२०८० साल बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

व्यक्तिको कानूनी पहिचान र राज्यबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा प्राप्तीका लागि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद लागायतका व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन  भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ / गराऔँ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

आ व २०७९/०८० को नियमित हिउदे गाउसभा

पोषण सुधारका लागि स्थानीय तह भित्र संचालनमा रहेका महिला सहकारी सस्था वा समूह लाई अनुदान

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी