FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

मौजुदा सुचि दर्ताको सूचना

दस्तावेज: 

पहाडी भिरालो जमिनमा बस्ती भएकाहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु

चटयाङ्गबाट हुने जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपाय

दस्तावेज: 

एम्वुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना

आ व २०७७/७८ को वार्षिक निति कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल