FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

लक्ष्मण बुढा

Image: 
ईमेल: 
lakshman.budha251@gmail.com
फोन: 
९८५८०३०२०४
Section: 
वडा नं. २ सचिव

जग बहादुर बस्नेत

Image: 
ईमेल: 
jagbasnet93@gmail.com
फोन: 
९८५८३६६२६६
Section: 
प्रशासन

जनक रोकाया

फोन: 
९८४८१६६४००
Section: 
प्राविधिक

भकारो सुधार सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का TILA/NCB/MINI-Hydro-075/76-01 को सम्झौता गर्न आउने वारे

कूषि विषयको सूचना

तिला गाउँपालिकामा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिमा बिधिवत दर्ता भै आएका कृषि समूह, कृषि सहकारी, उद्यमीले आ–आफ्नो समुहको निर्णय गरि कुन बिषय अन्र्तगत प्रस्तावना पेश गर्ने होे । सो को निर्धारीत ढाँचा अनुुसूची–१ अनुसारको फारम भरी यो सूचना प्रका

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी