FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सक्षिप्त परिचय

 

गाउँपालिकाको संक्षिप्त झलक 

विषय क्षेत्र

विवरण

भौगोलिक तथा प्राकृतिक

२९ डिग्री ५ मिनेट ४० सेकेन्ड र ८१ डिग्री ५३ मिनेट ४० सेकेन्ड

क्षेत्रफल – १७५.४९ वर्ग किलोमिटर

उचाई –  २५०० मिटर 

 

    जलवायु – उच्च पहाडी तथा हिमाली 

 

Pages

सूचना तथा समाचार

  • मिति: 04/15/2021 - 12:04
    प्रस्तुत विषयमा यस तिला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प.सं. २०७७/७८ च.नं. ९३१ मिति २०७७/१२/३० मा प्रकाशन गरिएको सूचनामा सहायक स्तर चौथो तह अ.न.मि. पदको लागि संख्या २ हुन पर्ने मा ३ हुन गएकोमा संसोधन...

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना अधिकारी

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल