FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

फोटो

आ. व. २०८०।०८१

स्थानिय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP)

परिचयः

विद्यालयको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल