FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

परीक्षा स्थगित सम्बन्धमा

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी