FAQs Complain Problems

७९/८०

व्यक्तिगत श्रम स्वकृती तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना !!!

२०८० साल बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

व्यक्तिको कानूनी पहिचान र राज्यबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा प्राप्तीका लागि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद लागायतका व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन  भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ / गराऔँ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

आ व २०७९/०८० को नियमित हिउदे गाउसभा

पोषण सुधारका लागि स्थानीय तह भित्र संचालनमा रहेका महिला सहकारी सस्था वा समूह लाई अनुदान

Pages