FAQs Complain Problems

बैंक खाता वन्द गर्ने सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
मुख्य कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

उपभोक्ता समितिको निवेदन, निर्णय प्रतिलिपि, वडाको सिफारिस

प्रक्रिया: 

कागजात सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष निवेदन दिने र लेखा शाखा मार्फत सेवा प्रदान गरिने