FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र आब्हान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages