FAQs Complain Problems

७८/७९

परिक्षार्थीलाई जानकारी सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

युवा उद्यमशिलता दरखास्त दिई छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची र तालिम सम्बन्धी सूचना।

अ. न. मि. पदको सफल र बैपल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन

Pages